Otomatik Kalıplama Hattı

Kendi bünyemize aldığımız alüminyum ısıl işlem fırınımız ile; çözeltiye alma ve yaşlandırma olmak üzere iki adet fırınla, 36 saatte 2 ton kapasite ile hizmet vermekteyiz. Fırınımız pid kontrol sayesinde 1 derece hassasiyet ile çalışmaktadır. İstenilen brinell sertliğe ulaşmak için T6 alümüminyum ısıl işlem standartlarına göre ısı ve süre hesaplamaları yapılarak işlemleri başlatıyoruz. Sertlik ölçüm cihazı ile kontrol edildikten sonra gerçekleşen prosesler kayıt altına alınmaktatır.

Mikser

Yeni fabrikamızda, derecesiz kalıplama sistemiyle maksimum 1500 x 1100 mm ölçülerinde saatte 10 kalıp yapım kapasitesine sahip furan reçineli otomatik kalıplama hattı kurulmuştur. Bu kalıplama hattı ile, furan reçineli hazırlanan kalıplar seri üretim için elverişli olmakla birlikte, el değmeden üretilerek hem hız hem de standartı koruyan kalite avantajı sağlamaktadır.

Alüminyum Isıl İşlem

Kendi bünyemize aldığımız alüminyum ısıl işlem fırınımız ile; çözeltiye alma ve yaşlandırma olmak üzere iki adet fırınla, 36 saatte 2 ton kapasite ile hizmet vermekteyiz. Fırınımız pid kontrol sayesinde 1 derece hassasiyet ile çalışmaktadır. İstenilen brinell sertliğe ulaşmak için T6 alümüminyum ısıl işlem standartlarına göre ısı ve süre hesaplamaları yapılarak işlemleri başlatıyoruz. Sertlik ölçüm cihazı ile kontrol edildikten sonra gerçekleşen prosesler kayıt altına alınmaktatır.

Ergitme

Fabrikamızda 1 adet doğal gazlı ana ergitme ve 8 adet 500 KG’lık elektrikli bekletme ocakları ile hem kokil makinalarını hem de otomatik kalıplama hattını besleyerek saatte 2 ton döküm kapasitesine ulaşmıştır. Doğal gazlı ana ergitme ocağında hazır edilen sıvı madenin önce kimyasal analiz ile döküme uygunluğu kontrol edilir. Sonrasında azot gazıyla, gaz alma işlemi gerçekleştirildikten sonra alınan numuneler vakum altında kontrolü yapılarak uyguluğu onaylanıp döküme hazır hale getirilmektedir.